Lingorank: English listening exercises and tests with TED talks

By | 19.12.2016

Další zajímavá stránka pro výuku angličtiny. Představte si, že jsou zde videa z TEDu. Ta jsou úžasně roztříděná. Oštítkovaná a hlavně ohodnocená z pohledu jazykového. U každého videa je uvedeno, jak je náročné z hlediska použité angličtiny a z hlediska rychlosti.
Takže si můžete vybrat video, které bude tak akorát vašim schopnostem, nebo schopnostem vašich žáků.
Taky zde můžete zkoušet, jak na tom jste. Prostě posloucháte video. Vpravo od něj uvidíte větu, kde pár slov chybí. Až ji uslyšíte, doplníte je.
Tak je to jednoduché 🙂

www: lingorank.com

(Počet shlédnutí: 385)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.