Rádio určitě patří k lidské společnosti a lidské kultuře. Tato stránka sbírá a shromažďuje rádia, která vysílají přes internet a