Každý, kdo se učí cizí jazyk zjistí, že jedním z pilířů jazyka je slovní zásoba. Toho jsou si vědomi i